Endret: 21 mar 2017     Opprettet: 20 des 2016

Juleinfo - 2016

Ja da er nok et år snart ved veis ende. Livet har jo sine opp- og nedturer, men sett under ett så håper vi året har vært bra for deg som bor her i Rødtvedt borettslag, og at året har bydd på flere oppturer enn nedturer.

Les hele rundskrivet her (eller kun tekst under).

Styret og vaktmester kan ikke si at det har opplevd noen nedturer i sitt arbeid i året
som har gått, men det har vært nok å gjøre, og enkelte utfordringer har det jo vært.
I tillegg til daglige henvendelser og gjøremål så har styret behandlet i overkant av 100 saker. Vi som bor her i Rødtvedt borettslag er jo ikke en ensartet gruppe, vi er alle forskjellige, med forskjellig bakgrunn og ulikt syn på hvordan vi vil ha det. Styret og vaktmester kan selvfølgelig ikke oppfylle alles ønsker og krav til enhver tid, men vi er bevisst på at vi jobber for alle som bor her i borettslaget, og vi gjør hver dag, året rundt, vårt ytterste for at du som bor her skal føle at slagordet vårt oppfylles. At Rødtvedt borettslag er et trygt og trivelig sted å bo. Hvor godt vi har lykkes er ikke vi de rette til å bedømme, men har du innspill, synspunkt og/eller forslag så tar vi det imot med takk. Ros er alltid hyggelig å få, men vel så viktig kan ris være. Vi kan alle bli bedre, og vi i styret er intet unntak. Så ikke nøl hvis du har noe på hjertet, vi er her for deg, så ta kontakt.


Styret og vaktmester utarbeider hvert år et budsjett og en vedlikeholdsplan for
kommende år. I skrivende stund har vi ikke satt strek for 2016, men at årets budsjett
og vedlikeholdsplan kommer trygt i havn er det ingen tvil om. Årsberetning og
fullstendig regnskap får du sammen med innkallingen til generalforsamlingen i mai 2017.


Når det gjelder budsjett og vedlikeholdsplan så skal borettslaget sikres godt og riktig
vedlikehold både på kort og lang sikt, samt nyinvesteringer, for å opprettholde
bokvaliteten på et høyt nivå i mange år framover. Samtidig er styret opptatt av at du
som beboer skal ha en lavest mulig husleie. Dette er et omfattende og krevende
puslespill. Noe av det siste styret og vaktmester har gjort i 2016 er å utarbeide
budsjett og vedlikeholdsplan for 2017. Som vi nevnte i forrige rundskriv så ønsker vi å opprettholde et høyt nivå på vedlikehold og nyinvesteringer i borettslaget. Dette i
kombinasjon med generell prisstiging gjør at vi derfor har valgt å øke husleien med 5% for neste år. Når det gjelder økonomi så er selvfølgelig styrets og vaktmesters arbeid viktig. Men du som beboer er også en viktig brikke i hvordan vår økonomi utvikler seg. Det at hver enkelt av oss passer på de små ting i hverdagen er helt avgjørende for hvordan økonomien blir her i laget! Sånn som søppel og skrot. Setter du for eksempel TV, bildekk, malingsspann eller annet i kjeller, oppgang eller ved søppelskur så får borettslaget økte utgifter til å fjerne dette. Knuses en rute, eller en heis blir skadet, så blir det ekstrautgifter for borettslaget. Øker utgiftene så må inntektene økes, det vil si at husleien du og jeg betaler må økes. I Rødtvedt borettslag har vi i mange år hatt svært lite skader og ødeleggelser. Sånn har det vært i dette året også, og vi vil takke deg og alle som bor her for det, både voksne og alle barn.

Vi nevnte vårt slagord; «et trygt og trivelig borettslag». Som eksempler på styrets
arbeid med sikkerhet i 2016 kan nevnes gjennomgang av el-anlegget i alle fellesområder, gjennomført vernerunde i forbindelse med HMS-arbeidet, samt oppfølging av service- og vedlikehold på heiser og maskinpark. Dessverre har vi fått relativt store problem med den ene heisen på slutten av året. Denne saken er ikke avsluttet, men den vil ikke påvirke verken årets eller neste års regnskap mer enn at det håndteres under planlagte driftsutgifter. Utover det har vi igjen hatt kontroll av radonnivået i byggene våre, og for sikkerhets skyld iverksatt tiltak enkelte steder for å sikre oss at radonforekomsten er på et absolutt minimumsnivå.


Som beboer bør du ta en gjennomgang av sikkerheten i leiligheten du bor i, og da først og fremst det elektriske anlegget, samt vann og avløp. Sjekk vannkraner at de ikke er gamle og/eller i dårlig forfatning. Husk sluket i din leilighet, det bør rengjøres jevnlig. Når det gjelder brann- og elsikkerhet så bruker vi både mye elektrisitet og levende lys på denne tiden av året! Ha stor respekt, og vær forsiktig med, levende lys! Gå aldri fra et rom uten å slukke levende lys. I forbindelse med brannsikkerhet vil vi sørge for at du får nye batterier til røykvarslerne dine, de ligger vedlagt i denne konvolutten. Bytt batteriene nå og sjekk varslerne dine, de kan redde livet ditt!


Snart er det nyttårsaften, husk at det ikke er lov å bruke fyrverkeri, verken raketter
eller annet, inne på borettslagets område. Vi både håper og tror du respekterer det.
Som eksempel på trivselsfremmende tiltak i år vil vi nevne bussturene vi arrangerer
hver vår og høst, rusken-aksjon, tenning av juletre, oppgradering av trimrom og ikke
minst vår årlige sommerfest! 2016 er snart historie, og foran oss venter 2017.
Vi gleder oss allerede til å treffe deg på våre arrangement i året som kommer 
Avslutningsvis vil vi bare si noen ord om hva som ligger i konvolutten du nå har mottatt.

Borettslagets kalender for 2017 ligger her, og i år får du også med borettslagets egen kulepenn. Som nevnt ligger det to batterier til røykvarslerne her, og vi ber deg om å bytte de med en gang. Når vi nevner røykvarslere så vil vi også be deg om å gå igjennom punktene i skrivet om brann- og elsikkerhet som ligger vedlagt her. Det tar ikke mange minuttene og gå igjennom disse punktene, men de har avgjørende betydning for din og vår sikkerhet.


Til slutt vil vi informere om at styrekontoret er stengt torsdag 29.desember, og at
vaskeriene ikke skal benyttes på helligdagene i forbindelse med jul og nyttår.
Da gjenstår det bare for oss i styret å takke deg og alle som bor her i Rødtvedt
borettslag for godt samarbeid og naboskap i 2016.


Vi ønsker deg og dine en fin og fredfull jul, og så ses vi vel allerede på juletrefesten 7.januar

Styret desember 2016