Endret: 4 mai 2021     Opprettet: 13 apr 2021

Container ONSDAG 21.APRIL

C O N T A I N E R
Det er igjen tid for opprydding av rusk og rask.
Har du noe som skal kastes så kommer det container

ONSDAG 21.APRIL

Du kan ikke kaste spesialavfall i containeren
(maling, lysepærer, el-apparater, batterier m.m.)

DET KOMMER EGEN CONTAINER TIL ELEKTRISKE APPARATER!
Containeren blir plassert i ”bassenget”
(Plassen mellom Rødtvetveien 16-18 & Sandåsveien 4-6)