23 jun 2021

Nye bore- og banketider

På årest generalforsamling ble det vedtatt justering i bore- og banketidene i borettsalget. Plakater med nye tider blir hengt opp i opppganger og finnes også her