Endret: 2 mar 2017     Opprettet: 8 okt 2016

Borettslagets lån

Borettslaget har to lån.

Det første er i Husbanken og styret har i 2012 valgt å binde renta på dette lånet til 2,1% fram til 2017.

I forbindelse med prosjektet med å bytte ut samtlige vinduer og balkong/hagedører ble det i 2014, på ekstraordinær generalforsamling, vedtatt at styret fikk fullmakt til å ta opp lån på inntil 16 millioner kroner. Borettslaget fikk best vilkår hos Handelsbanken og det ble derfor tatt opp et lån på 16 millioner med 20 års avdragstid og flytende rente som i skrivende stund er på 2,55% effektiv. Prosjektet hadde tilslutt en lavere kostnad enn forventet, og deler av lånet er tilbakebetalt slik at det endelige lånet endte på 13,8 millioner. I skrivende stund er lånet på rundt 13 millioner.

Vindusprosjektet, som ble gjennomført i 2015, overholdt både framdriftsplan og budsjett med god margin, styret valgte derfor å nedbetale lånet med 2 millioner. I skrivende stund er derfor restlån i underkant av 14 millioner.