8 okt 2016

Renhold

Borettslaget har de siste årene hatt avtale om renhold med firmaet Rene Trapper.

I tillegg til renhold omfatter også avtalen levering av matter i inngangspartiene på vinterstid. Utvendig renhold utføres av vaktmester. Når det gjelder fjerning av grus etter vinteren så ble det også i 2016 utført i samarbeid med vaktmester i Mellomgården borettslag.